Strona www stworzona

przez Zespół FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

WWW.FAMILOK.EU

Fundacja

WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA

 

Biuro Zarządu:     

ul. Kopernika 14, 

KATOWICE   40-064

 

Oddział:   

ul. Roosevelta 118 B, 

ZABRZE   41-800

 

 fundacja(at)wielopokoleniowa.pl 

tel.: (+48) 720-120-720

 

NIP 655 19 72 305  

REGON 360123005  

KRS  0000530123


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

numer konta bankowego IBAN: 

 

PL 44 1870 1045 2078 1068 5759 0001 Nest Bank

Silver Concierge

SILVER CONCIERGE- model usług domowej opieki senioralnej

innowacja społeczna na lokalnym rynku pracy i usług socjalnych

na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich (do 10 tys. mieszkańców).

 

Innowacyjny model usług SILVER CONCIERGE jest autorskim projektem zespołu Fundacji Wspólnota WIELOPOKOLENIOWA i Spółdzielni Socjalnej FAMILOK. Po opracowaniu koncepcji, założeń i badaniach terenowych, model został przetestowany w pierwszej połowie 2022 roku na obszarze gminy wiejskiej ( 9,5 tys. mieszkańców) w powiecie gliwickim, w województwie śląskim.

Dzięki uzyskanej, z pierwszej ręki, wiedzy, która zweryfikowała wcześniejsze założenia, testem terenowym objęto wyselekcjonowaną grupę 8 miejscowych uczestników (kobiet i mężczyzn) w wieku 55+, nieaktywnych zawodowo, 5 wolontariuszy (16 – 17 lat) oraz 12 odbiorców usług (65 – 90 lat), samotnych, nie w pełni samodzielnym, z różnym stopniem niepełnosprawności i zróżnicowanymi potrzebami.

W przetestowanym modelu innowacji ujęto:

 • aktywizację zawodową wybranych osób w wieku 55+ w zawodzie DOMOWY CONCIERGE,

 • świadczenie dedykowanych usług opieki i asystentury domowej lokalnym odbiorcom wymagającym i oczekującym takiej profesjonalnej usługi,

 • wzrost sąsiedzkiego zaangażowania wolontaryjnego, szczególnie u młodzieży,

 • uaktywnienie lokalnej współpracy wielopokoleniowej,

 • świadomą i odpowiedzialną kooperację międzysektorową,

 • wypracowanie nowych form współpracy poprzez:

  • zastosowanie narzędzi ICT – wykorzystanie urządzeń, tabletów i smartfonów, oraz dostępnych i przydatnych aplikacji smartfonowych,

  • wykorzystanie adekwatnego modelu ekonomicznego – utworzenie lokalnego Przedsiębiorstwa Społecznego w formule przewidującej ważny udział elementu współodpowiedzialności, współwłasności i partycypacji w zarządzaniu.

W terenowym teście szczególną troskę i uwagę zwrócono na:

 • aktywną współpracę z lokalnym samorządem (władze gminy, radni gminni, sołtysi, OPS), umożliwiającą korzystanie z miejscowej infrastruktury (np. salki do spotkań, szkoleń i warsztatów).

 • współpracę z miejscowymi organizacjami (Koła Gospodyń Wiejskich, OSP) i parafiami,

 • włączenie lokalnych przedsiębiorców (np. sklepy – dostawy produktów spożywczych, restauracje – codzienny catering zbilansowanych posiłków).

 • Dla uczestników świadczących usługi Concierge:

Indywidualnie dedykowane szkolenia zawodowe, kursy, praktyka w terenie i staż wraz z stypendium oraz możliwość  stabilnego zatrudnienie blisko domu.

 • Dla odbiorców usług domowej opieki asystentury Concierge:

Spersonalizowany pakiet usług odpowiadający oczekiwaniom i potrzebom; zakupy, sprzątanie, codzienny catering zgodny z dietą, towarzystwo poza domem (wizyty u lekarza, potrzeby kulturalne), drobne naprawy i remonty (w tym związane z dostępnością+), usługi związane z włączeniem cyfrowym.

Test terenowy sfinansowano z pozyskanych środków zewnętrznych (granty finansowe i niefinansowe).

Obecnie zespół WIELOPOKOLENIOWEJ prowadzi starania związane z pozyskaniem środków na wdrożenie przetestowanego modelu innowacji (m. in jako Start Up społeczny).

 

OPINIE UCZESTNIKÓW

 

Uczestniczka, 62 lata

Przez ponad 20 lat opiekowałam się bardzo chorą mamą i nie pracowałam zawodowo. Nie wiedziałam, że moje doświadczenie może się jeszcze komuś przydać. Cieszę się, że Zespół przyjął mnie jak swoją.

 

Uczestnik, 67 lat 

Od niedawna jestem na emeryturze. Ponad 15 lat pracowałem na terenie gminy, zarządzałem 30-ma pracownikami. Brak aktywności trochę mnie przybił. Doceniam, że moje doświadczenie i wiedza mogą być wykorzystane w inny sposób. No i przyda się dodatek do stypendium z ZUS-u

 

Uczestnik, 57 lat 

Z powodu mojej niepełnosprawności trudno mi było znaleźć pracę. Tutaj nie tylko mam perspektywę stabilnego zajęcia ale praca jest obok domu i w najbliższej okolicy. No i moje umiejętności są przydatne.

 

Uczestniczka, 55 lat

Ciężko przeszłam COVID. Prawie pół roku byłam w szpitalu i, w konsekwencji, straciłam pracę. Teraz przechodzę rehabilitację, ale dostałam możliwość przeszkolenia oraz przepracowania stażu w nowym zawodzie. Fajnie, że doceniają moje kompetencje.